Tjenester

Rådgivning for nye og eksisterende bedrifter
Hattfjelldal Vekst er førstelinjetjenesten for Hattfjelldal kommune for utvikling av næringslivet lokalt. Idéer med vekstpotensial skal kunne videreutvikles med bistand fra oss. Eksisterende bedrifter kan også henvende seg til oss for å få impulser til revitalisering og videreutvikling. Hattfjelldal Vekst skal bidra til en etablering som kan sette Hattfjelldals bedrifter på kartet både regionalt og nasjonalt.

Liste over hva vi kan bidra med:

  • Forretningsutvikling
  • Strategiutvikling
  • Nettverksbygging
  • Prosjektutvikling, -ledelse og -styring
  • Styrekompetanse
  • Utleie av daglig leder
  • Fasiliteter og infrastruktur

Priser for tjenester fra Hattfjelldal Vekst
Både nye gründere og etablerte bedrifter kan få bistand fra Hattfjelldal Vekst.
Prisene under settes etter hvor bedriften er i sitt livsløp.

Ny bedrift
Gründere/Etablerere får fra 20-50 timer gratis bistand i initieringsfasen av bedriften.

Revitalisering og videreutvikling av bedrifter
Bistand for etablerte bedrifter koster kr. 500,-/timen. Eventuelt kan bistand konverteres til at Hattfjelldal Vekst får en eierandel i bedriften.

omossbildet