Ring

+ 47 992 69 982

 

E-post

oyvind.nes@hattfjelldalvekst.ipage.no

Om oss

Historien bak Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal kommune er tradisjonelt en kommune hvor flere av innbyggerne veksler mellom deltidsstillinger innen serviceyrker og tradisjonelle primærnæringer, i tillegg til jobber innen industriell virksomhet. Ungdommen vår trenger lokale arbeidsplasser. Familier trenger en stabil inntekt hvor man i større grad slipper å pendle mellom to-tre ulike arbeidsplasser for å greie forpliktelsene sine. Vi har mange gründerspirer i kommunen med ideer til hvordan våre næringer bør administreres, samt hvordan ny teknologi ville kunne drevet opp verdiskapingen hos oss.

Hattfjelldal Vekst er revitalisert som kommunens førstelinjetjeneste innen næringsutvikling. Det vil si at Hattfjelldal Vekst jobber for å hjelpe våre egne folk med å bidra til økt verdiskaping og flere stabile arbeidsplasser.

Har du en idé? Kommunen ønsker å stimulere til at ideen din kan bli virkelighet! Lokale idéer er viktige! Du kan bidra til at fellesskapet i Hattfjelldal kommune opplever økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Vårt fokus

Eierskap
Hattfjelldal kommune ønsker et bredt eierskap av Hattfjelldal Vekst, fordelt mellom privat og offentlige/kommunale aktører. Følgelig skal Hattfjelldal Vekst bidra til at private interessenter kan se mulighetene her hos oss, og bidra til økt stimulering av arbeidslivet samt økonomisk vekst.
Det er generelt en prioritert oppgave å få inn flere eiere i Hattfjelldal Vekst, for å få en bredere forankring.

Fokusområder
Hattfjelldal Vekst skal følgelig ha fokus på disse områdene:

  • Kommunens naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping separat fra de tradisjonelle serviceyrkene og lokale industrielle aktører.
  • Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland.
  • Hattfjelldal Vekst skal være et bindeledd mellom hattfjelldalingene og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.

styret