Fjellfolkets Hus

Fjellfolkets Hus skal, som navnet uttrykker, presentere Helgelands fjellsamfunn med natursærtrekk og kulturhistorie, samt bidra til å ta i bruk og utvikle natur- og kulturbaserte kvalitetsprodukter inn i framtida.

Bygningen skal ivareta bakgrunn og framtidig perspektiv til både den sørsamiske og den norsketniske befolkningen.

 

Fjellfolkets Hus skal være:

– Et signalbygg for kommunen – sentralt plassert ved fylkesveg og nært sentrum. Det skal være et naturlig stoppested med parkeringsplass, bensinstasjon, kafé og rom for overnatting.

– Et bygg som profilerer Hattfjelldal som fjell- og innlandssamfunn; det mest markante i sitt slag i landsdelen. Det skal være hovedbasen til Helgeland Museum, avd. Hattfjelldal, med utstillinger, formidlingsarena og turistinformasjon.

-Et felles bygg for næring, kultur og service. Det skal tilby et forum for samhandling og utvikling av nye idéer ved hjelp av produksjonslokaler og kontorfellesskap.

-En bygning med flersidige funksjoner: Besøksmuligheter, arrangement, møter og selskap. Det skal være et hus som betjener både lokalbefolkning og tilreisende.

– En besøksbase som i neste omgang vil linke besøkende videre til mulighetene til kraftfull fjellnatur, kulturhistorie, lokale produkter og møte med mennesker som bor og lever i dette fjellsamfunnet.