Hattfjelldal Vekst – Utvikling og innovasjon

——
Vefsna regionalpark inviterer til møte om reisemålsutvikling i Vefsnaregionen.
Sammen med MIMIR oppdaterer vi forstudien om reisemålsutvikling for Grane, Vefsn og Hattfjelldal fra 2011,
med alt som har skjedd innen reiseliv og opplevelsesnæring i regionen i årene siden da.
Forstudien som vi nå oppdaterer, er en situasjons- og mulighetsanalyse og inngår i Innovasjon Norges program for reisemålsutvikling.

Kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn ser at reiselivs- og opplevelsesnæringen har utviklingspotensial i årene som kommer. Vi tror Vefsnaregionen bør få en helhetlig plan for reiseliv og opplevelsesnæring,
en såkalt Masterplan for reiselivet som også inneholder en gjennomføringsplan.
Dette håper vi at dere som er aktører kan si noe om på møtet.

Vi kommer til å legge fram hovedpunktene fra den oppdaterte forstudien på møtet.

Er du etablert innen reiseliv eller opplevelsesnæringen i våre kommuner, ønsker å etablere bedrift,
eller interessert i temaet, så er du/dere hjertelig velkommen
til møte på Fru Haugans hotell i Mosjøen 11 desember 2019 kl. 17.30.

Påmelding til janne@vefsnaregionalpark.no innen 5 desember 2019

——

Litt om Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal Vekst skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

• Etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging
• Videreutvikle lokale og regionale bedrifter
• Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen

Gründersatsing

Har du lyst til å starte for deg selv, etablere din egen bedrift?

Hattfjelldal kommune har nå endret retningslinjene til næringsfondet, slik at det skal være enklere å få tilskudd til å starte egen bedrift og/eller videreutvikle en allerede eksisterende arbeidsplass. De nye retningslinjene gjelder for to år og man håper at enklere tilgang på kapital i en fase kan skape større trygghet, og bidra til at flere tør å starte, eller videreutvikle, egen bedrift.

De viktigste endringene som er gjort er at tilskuddsbeløpet er doblet, fra 100 000,- til 200 000,-, og at kravet om egenkapital er redusert fra 30 % til 15 %. Egenkapital kan bestå av både kroner og egeninnsats.

Hattfjelldal Vekst (HV) er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap og ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere og næringsutvikling i Hattfjelldal kommune. HV planlegger å arrangere en gründeruke høsten 2018 i samarbeid med andre. I Hattfjelldal kan man tenke seg å fokusere på omstilling og nyetablering som tema. En hovedmålsetting med gründeruka er å stimulere til entreprenørskap og utvikling. Man ønsker å bidra til å lage bedre grobunn for å bygge kultur for entreprenørskap.

Ta kontakt med Hattfjelldal Vekst, v/Øyvind Nes, om så bare for å drøfte en idè du har, så kan han veilede deg videre i prosessen.

Last ned:«Etableringsfaser og kriterier» her
Last ned: «Retningslinjer for Næringsfondet i Hattfjelldal kommune» her
Last ned: «Søknad om næringstøtte» her